TDPRCON

TDPRCON

Remote console kompatibilní s RCONSOLE.EXE

OS: Windows NT/XP/2000, Linux, NetWare | Licence: Demo

Stahnout Koupit

TDPRCON je vzdálená konzole pro servery Novell NetWare verze 4.x, 5.x a 6.x s klientskou částí pro Windows 95/98, NT, 2000 a XP, Linux a rovněž i NetWare (spuštěním klientského programu na jednom serveru lze ovládat jiný). Pro komunikaci mezi klientem a serverem je využíván výhradně protokol TCP/IP a veškerá komunikace je bezpečně kryptována, takže pro práci v prostředí internetu není nutné využívat další bezpečnostní opatření . Přenášené obrazovky konzole serveru jsou navíc velmi účinně komprimovány což umožňuje pohodlnou práci i při připojení například modemem o rychlosti 13,4 kbit/sec.

Výhody TDPRCON

 • Vzhled a ovládání kompatibilní s populární RCONSOLE pracující protokolem IPX/SPX
 • Na rozdíl od RCONSOLE nezatěžuje windows ani při vícenásobném spuštění i když pracuje výhradně s textovou obrazovkou
 • Nastavení aktivní obrazovky (bez toho například v Netware 6 nelze procházet logger)
 • Vzdálený restart serveru i při zablokování console
 • Zcela bezpečná a rychlá práce i v prostředí internetu díky kryptování a komprimaci, viz. dále
 • Přístup do obrazovky Fault Screen, kde je zobrazen poslední ABEND
 • Přístup do obrazovky alternativní konzole
 • Profily pro práci přes různé proxy servery nebo přímo
 • Databáze spravovaných serverů na straně klienta, při ochraně master heslem umožňuje uložit i hesla pro přihlášení k jednotlivým serverům

Kryptování

Pro kryptování používáme algoritmus rc4, který se používá například jako jeden z kryptovacích algoritmů v Internetovém protokolu SSL. Bezpečnost je zajištěna délkou klíče 1024 bitů. Chráněn může být i konfigurační soubor obsahující jména a adresy serverů (bez jeho kryptování není možné ukládat i hesla jednotlivých serverů).

Komprimace

Výhradně pro tento účel vyvinutý protokol optimalizovaný pro přenos textových obrazovek běžně dosahuje kompresního poměru až 1:10 (velikost jedné obrazovky 80x25 znaků včetně atributů barvy, blikání, podtržení atd je 4000 byte). Přenos je řízen inteligentním algoritmem rozpoznání změny, což přináší ideální využití linky.

Komunikace

Pro komunikaci je využit TCP/IP protokol s možností určit na kterém portu je očekáváno spojení ze strany klienta (default je 4242, využity jsou vždy všechny IP adresy serveru). Bez problémů lze využít statický i dynamický překlad adres i generický proxy server. Klient může pracovat přímo nebo přes proxy server a to i včetně autentikace jménem a heslem na proxy serveru. Rychlost linky není kritická, již 13,4 kbps postačí pro práci akceptovatelnou rychlostí. Důležitá je doba odezvy přenosové cesty mezi klientem a serverem (udávaná často jako latence nebo jako tzv. Round Robin) - tento parametr určuje rychlost reakce na stisk klávesy.

Instalace - strana serveru

Strana serveru je pouze program TDPRCON.NLM, v případě licencované verze ještě TDPRCON.KEY, který musí být uložen ve stejném adresáři, ze kterého se program TDPRCON.NLM spouští. Lze využít SYS:\SYSTEM ale pro plnou instalaci zahrnující i NLM klienta (viz dále) je vhodnější založit nový adresář např. SYS:\TDPRCON a zahrnout ho do cesty příkazem SEARCH ADD SYS:\TDPRCON. Po prvním úspěšném spuštění vznikne v nastavené cestě ještě log soubor a v adresáři ze kterého byl TDPRCON.NLM spuštěn ještě konfigurační soubor TDPRCON.CFG s následujícím obsahem:

password = a40618d635b22d9b7123e98bc31db037 Zakryptované heslo pro přístup na tento server
logPath = sys:/etc/tdprcon/ Cesta pro uložení log souborů obsahujících zejména informace o přihlášení
serverPort = 4242 Port na kterém je očekáváno spojení ze strany klienta
idleTimeout = 0 Čas v sec po kterém je spojení ukončeno při nečinnosti, 0 = bez kontroly času
logMaxFiles = 4 Maximální počet log souborů
logMaxSize = 100000 Maximální velikost jednotlivého log souboru
-- logLevel 0 = MINIMAL ... 6 = DIAGNOSTIC  
logLevel = 3 Úroveň výpisků do log souboru
-- allow connections from everyone  
accept = 0.0.0.0/0 Ze které adresy nebo sítě je povoleno spojení, 0.0.0.0/0 = libovolná adresa

Libovolný parametr kromě hesla lze změnit, platí od následujícího spuštění. Heslo lze měnit při spuštěním použitím parametru -p nebo pomocí funkce přihlášeného klienta. Příklad: LOAD TDPRCON -P HESLO

Instalace - klient pro Windows NT, 2000 a XP

Pro tyto verze je určen program TDPRCLN.EXE. Klient je tvořen pouze tímto programem, konfigurační soubor TDPRCLN.CFG je po spuštění vytvořen automaticky v adresáři, odkud byl TDPRCLN spuštěn.

Pro zahájení práce prostě libovolným způsobem spusťte tdprcln.exe.

Instalace - klient pro Windows 95/98

Pro tyto verze je určen program TDPRCLNC.EXE, který eliminuje problémy nedokonalé implementace emulace Win32 konzole ve Windows 9x. Klient je tvořen pouze tímto programem, konfigurační soubor TDPRCLN.CFG je po spuštění vytvořen automaticky v adresáři, odkud byl TDPRCLNC spuštěn.

Pro spuštění klienta vytvořte zástupce, kde nastavte pracovní adresář na adresář kam jste tdprclnc.exe uložili a uveďte 'c:\command.com /c tdprclnc.exe'. Případně použijte povelový soubor (.BAT), kde stačí zadat tdprclnc.exe bez command.com (ten je spuštěn automaticky pro vykonání povelového souboru). Poslední možností je otevřít DOSové okno a z něj spustit TDPRCLNC.EXE. Bez těchto opatření lze TDPRCLN použít ale za cenu značné prodlevy po stisku klávesy v důsledku chyby v OS firmy Microsoft. Ve Windows NT a vyšších je implementace v pořádku.

Instalace - klient pro NetWare 4.x, 5.x a 6.x

Moduly TDPRCLN.NLM a RESOLVER.NLM nakopírujte do adresáře SYS:\SYSTEM. Doporučujeme založit zvláštní adresář např. SYS:\TDPRCON a zahrnout ho do cesty příkazem SEARCH ADD SYS:\TDPRCON. Po prvním úspěšném spuštění vznikne v adresáři, ze kterého byl TDPRCLN.NLM spuštěn, ještě konfigurační soubor TDPRCLN.CFG.
Ujistěte se, že v souboru SYS:ETC\RESOLV.CFG jsou správně vyplněné adresy DNS serverů.
Pokud ne, je třeba je zadat v INETCFG ('LOAD INETCFG' -> Protocols -> TCP/IP -> DNS), nebo ručně modifikací RESOLV.CFG.

Instalace - klient pro Linux (testováno na Mandrake Linux 9.0)

Soubor tdprcln nakopírujte do vámi zvoleného adresáře a nastavte mu příznak executable (chmod +x tdprcln). Pro zahájení práce prostě libovolným způsobem spusťte tdprcln.

Klient - popis ovládání

Horké klávesy
(Při navázaném spojení pracuje program obdobně jako RCONSOLE)
Alt-F1 - vyvolání menu
Alt-F2 - ukončení spojení
Alt-F3 - přepnutí na předchozí obrazovku
Alt-F4 - přepnutí na následující obrazovku
Alt-F5 - nastavení obrazovky jako aktivní
Alt-F6 - zobrazení plného jména obrazovky
Funkce menu
Výběr obrazovky - zobrazí seznam jmen existujících obrazovek setříděný podle abecedy. Zvolením dojde k přepnutí.
Ukončení spojení - jako Alt-F2
Návrat ke spojení - žádná akce jako stisk Esc
Změna hesla - změna hesla serveru
Restart serveru - po potvrzení zadáním slova RESTART provede stejnou akci jako příkaz RESET SERVER
Informace o registraci - zobrazí informace o licenci serveru
Ovládání v menu profilů proxy serverů a ve výběru serveru
Insert - přidání serveru
Delete - odebrání serveru
F3 - editace serveru vybraného kurzorem
Enter - zvolení serveru
Ovládání ve výběru serveru
F4 - uložení hesla vybraného serveru, je dostupné pouze při zadání master hesla
F5 - změna nebo nastavení master hesla

V OS Novell NetWare a Linux se místo Alt+Fx používá kombinace kláves Shift+Fx. Pokud spouštíte modul TDPRCLN na serveru, ke kterému jste připojeni vzdáleně, použijte pro ovládání kombinaci kláves Ctrl+Fx.

Klient - parametry příkazové řádky

Dále uvedené parametry jsou použitelné pro všechny verze bez rozdílu.
--direct aktivován je profil spojení bez proxy
--server=(server name) aktivuje spojení na server uvedený v konfiguračním souboru, zároveň musí být použit parametr --direct nebo --proxy
--proxy=(proxy name) aktivuje určený profil proxy serveru

Příklad použití: TDPRCLN --direct --server="TDP1"

Parametry pro operační systém Linux:
--a pro zobrazení bude použita alternativní znaková sada (výchozí prostředí X-Windows)
--n pro zobrazení bude použita normální znaková sada
--m monochromatický režim

DEMO verze - omezení

 • funkce demo je aktivována vždy, když není přítomen validní soubor tdprcon.key v adresáři, odkud byl tdprcon.nlm spuštěn
 • při připojení k serveru je na 15 sec zobrazeno informační okno a po uplynutí času je vyžadován stisk Enter
 • doba spojení je omezena na 2 minuty, pak je nutné postup připojení opakovat
 • po celou dobu práce je v pravém horním rohu umístěn žlutočervený nápis Unregistered DEMO

Licencovaná verze

Pro získání licencované verze se připojte na www.tdp.cz nebo se na nás obraťte přímo na sales@tdp.cz.