Správa sítí

Máme velmi zkušený tým specialistů, který se intenzivně věnuje správě a implementacím firemních informačních technologií. Rádi Vám po předchozí konzultaci vypracujeme návrh servisního zajištění s ohledem na snížení provozních nákladů. Klademe důraz na uspokojení Vašich nároků na dostupnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu provedených prací a navrhovaných technologií.

Co Vám můžeme v rámci našich služeb nabídnout:

  • Úplná správa – převezmeme správu kompletního IT zázemí Vaší společnosti spolu s odpovědností za chod systémů a aplikací.
  • Správa kritických aplikací – převezmeme zodpovědnost za aplikace a služby, které jsou pro Vaší společnost životně důležité. Víme velmi dobře, jaké následky může mít pro společnost výpadek těchto systémů a implementujeme nástroje, které tomuto předcházejí.
  • IT podpora – správa založena na úzké spolupráci a podpoře IT oddělení zákazníka.
  • Konzultace – jednorázové IT poradenství
  • Konsolidace systémů – samotná implementace nových technologií provázaných se současnými síťovými systémy si vyžaduje předimplementační přípravu, kdy zkontrolujeme stav běžících systému, jejich konfigurací a zpracujeme návrh optimalizace tak, aby byl současný systém co možná nejlépe připraven a předešlo se možným implementačním problémům.
  • Spolupráce při modernizací IT vybavení, automatizace instalací a aplikací na stanice, migrace služeb a serverů.
  • Virtualizace serverů, vybudování virtuální serverové farmy
  • Návrhy budování IT zázemí s ohledem na úsporu provozních nákladů

Pro více informací, nebo konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení sales@tdp.cz .